Docy Child

Hướng dẫn sửa thông tin tiệm

Thông tin của tiệm trên Maby sẽ giúp quảng bá cho khách hàng về tiệm của bạn trên Maby để khách hàng biết đến tiệm nail của bạn nhiều hơn.
Để sửa thông tin tiệm trên Maby, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Maby, bạn chọn mục Cửa hàng phía bên trái màn hình.

huong-dan-sua-thong-tin-tiem-1

Bước 2: Trong mục Cài đặt tiệm bạn chọn Thông tin cơ bản > Chi tiết tiệm

huong-dan-sua-thong-tin-tiem-2

Bước 3: Chi tiết tiệm có Tên tiệm, Địa chỉ, Số điện thoại, Tiện nghi, Sức khỏe, An toàn, thêm ảnh và Trạng thái hoạt động của tiệm (Chuyển sang xanh ) > Xác nhận

huong-dan-sua-thong-tin-tiem-3

Như vậy, bạn đã hoàn tất chỉnh sửa thông tin tiệm như bạn mong muốn.