Docy Child

Hướng dẫn đăng ký tài khoản & hoàn thành first step

Làm thế nào để tạo tài khoản quản lý tiệm trên Maby? Nếu đã có tài khoản, chủ tiệm có thể đăng nhập vào Maby để quản lý tiệm nail của mình. Nếu chưa có tài khoản quản lý kinh doanh tiệm trên Maby hãy theo dõi hướng dẫn cách dưới đây:

I . Đăng ký tài khoản

Trước khi có thể đăng nhập vào Maby for Bussiness, bạn cần đăng ký và tạo tài khoản quản lý kinh doanh tiệm nail.

Bước 1: Vào trang chủ  Maby for Bussiness, chọn Đăng Nhập.

Bước 2: Chọn email và nhập email rồi ấn Tiếp tục.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản & hoàn thành First step 1

Bước 3: Nhập mật khẩu rồi ấn Đăng nhập.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản & hoàn thành First step 2

Bước 4: Nhập Mã xác thực được gửi về Email bạn đã đăng ký, vui lòng kiểm tra hộp thư đến để nhập Mã xác thực rồi bấm Xác nhận.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản & hoàn thành First step 3

Như vậy, bạn đã hoàn thành việc đăng ký tạo tài khoản để quản lý kinh doanh tiệm trên Maby.

II. Hoàn thành First step

Bước 1: Bạn điền Thông tin tiệm: tên tiệm, địa chỉ, số điện thoại rồi chọn Tiếp tục.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản & hoàn thành First step 4

Bước 2: Thiết lập Giờ làm việc của tiệm, ấn chọn gạt sang phải tích dấu xanh những ngày tiệm của bạn hoạt động và ấn chọn vào giờ để chỉnh lại giờ làm việc.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản & hoàn thành First step 5

Bước 3: Chỉnh giờ làm việc tiệm của bạn, nếu tất cả các ngày khung giờ làm việc giống nhau, bạn có thể tích chọn dấu xanh Áp dụng cho mọi ngày, ấn Xác nhận.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản & hoàn thành First step 6

Sau đó, bạn kiểm tra lại giờ làm việc rồi nhấn Tiếp tục

Hướng dẫn đăng ký tài khoản & hoàn thành First step 7

Vậy là bạn đã hoàn thành các bước đầu tiên để tạo tiệm nail trên Maby và đây là giao diện quản lý lịch hẹn của tiệm.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản & hoàn thành First step 8

Trên đây là các bước để đăng ký tài khoản và đăng nhập quản lý kinh doanh tiệm nail trên Maby, tìm hiểu thêm cách bắt đầu quản lý tiệm nail để kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

The Mobile Content is Below This

Nếu đã có tài khoản, chủ tiệm có thể đăng nhập vào Maby để quản lý tiệm nail của mình. Nếu chưa có tài khoản quản lý kinh doanh tiệm trên Maby hãy theo dõi hướng dẫn bằng cách dưới đây:

 I . Đăng ký tài khoản

Trước khi có thể đăng nhập vào Maby Salon, bạn cần đăng ký và tạo tài khoản quản lý kinh doanh tiệm nail.

Bước 1: Vào Maby salon tại phần đăng nhập, chọn Email. Nhập email rồi ấn Tiếp tục.

Bước 2: Nhập mật khẩu rồi ấn Đăng nhập.

Bước 3: Nhập Mã xác thực được gửi về Email bạn đã đăng ký, vui lòng kiểm tra hộp thư đến để nhập Mã xác thực rồi bấm Xác nhận.

Như vậy, bạn đã hoàn thành việc đăng ký để quản lý kinh doanh tiệm trên Maby, ấn Tạo tài khoản để thiết lập hồ sơ tiệm.

II. Hoàn thành First step

Bước 1: Bạn điền Thông tin tiệm: tên tiệm, địa chỉ, số điện thoại rồi chọn Tiếp tục.

Bước 2: Thiết lập Giờ làm việc của tiệm, ấn chọn gạt sang phải tích dấu xanh những ngày tiệm của bạn hoạt động và ấn chọn vào giờ để chỉnh lại giờ làm việc.

Bước 3: Chỉnh giờ làm việc tiệm của bạn, nếu tất cả các ngày khung giờ làm việc giống nhau, bạn có thể tích chọn dấu xanh Áp dụng cho mọi ngày, ấn OK.

Sau đó, bạn kiểm tra lại giờ làm việc rồi nhấn Tiếp tục

Đây là giao diện quản lý lịch hẹn của tiệm. Ấn mũi tên nhỏ sang phải để đọc hướng dẫn ở trang tiếp theo trong khung hình, sau khi bạn đọc xong các bước, nhấn Tạo Menu để thực hiện.

Trên đây là các bước để đăng ký tài khoản và đăng nhập quản lý kinh doanh tiệm nail trên Maby, tìm hiểu thêm cách bắt đầu quản lý tiệm nail để kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

Lưu ý:

Mật khẩu đăng nhập Maby của bạn cần:
– Tối thiểu 6 ký tự
– Trong 6 ký tự bao gồm: số, chữ thường và ký tự đặc biệt

Bạn nên bao gồm số và ký tự đặc biệt (ví dụ: @ # $ % ^ & *) vào Mật khẩu đăng nhập để tăng cường bảo mật cho tài khoản Maby.