Docy Child

Hướng dẫn chặn khách hàng

Đối với những khách hàng huỷ lịch đặt hẹn với những lý do không chính đáng hay hủy hẹn quá nhiều lần điều này ảnh hưởng tới việc kinh doanh của tiệm. Bạn có thể chặn khách hàng đó trên Maby bằng cách như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Maby, bạn chọn mục Khách hàng phía bên trái màn hình.

Bước 2: Trong mục Khách hàng, tổng số khách hàng đã được liệt kê. Bên cạnh mỗi khách hàng có nút Chặn. Ấn gạt nút Chặn sang phải khách hàng bạn muốn chặn.

Bước 3: Xuất hiện cảnh báo bạn muốn chặn khách hàng, bạn ấn Xác nhận

Khách hàng đã bị chặn hiển thị tại nút gạt trạng thái màu đỏ.

Bước 4: Để kiểm tra khách hàng đã bị chặn hoặc bỏ chặn khách hàng

Bạn ấn chi tiết vào khách hàng đó, gạt lại nút đỏ sang trái chuyển trạng thái

Xuất hiện cảnh báo bạn chắc chắn muốn bỏ chặn khách hàng, chọn Xác nhận

Khách hàng trở về trạng thái ban đầu, có thể đặt lịch hẹn tại tiệm của bạn

Như vậy, khi cần thiết bạn đã có thể chặn khách hàng trên Maby!

The Mobile Content is Below This

Đối với những khách hàng hủy hẹn quá nhiều lần điều này ảnh hưởng tới việc kinh doanh của tiệm. Bạn có thể chặn khách hàng đó trên Maby bằng cách như sau:

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào tiệm nail trên Maby, chọn mục Khách hàng dưới thanh tab

Chọn khách hàng bạn muốn chặn

Chi tiết khách hàng đó được hiển thị, trạng thái chưa chặn

Tích gạt sang đỏ để chặn khách hàng đó

Xuất hiện cảnh báo bạn đã chắc chắn muốn chặn khách hàng, rồi ấn OK

Để kiểm tra khách hàng đã bị chặn, ấn vào nút cam Thống kê khách hàng

Kéo xuống dưới, ấn xem chi tiết mục Khách hàng đã bị chặn

Như vậy, bạn đã chặn khách hàng thành công trên Maby!