Docy Child

Hướng dẫn sửa, thêm, xóa tùy chọn giá

Các Tùy chọn giá sẽ là tổng hợp dịch vụ con làm về Dịch vụ chính.
Để chỉnh sửa, thêm, và xóa các tùy chọn giá bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Maby, bạn chọn mục Menu phía bên trái màn hình.

huong-dan-sua-them-xoa-tuy-chon-gia-0

Bước 2: Trong phần Danh mục của tiệm, bạn ấn Sửa ở dịch vụ chính.

huong-dan-sua-them-xoa-tuy-chon-gia-1

Bước 3: Trong phần Dịch vụ chính, bạn sẽ thấy các tuỳ chọn giá bao gồm: Tên dịch vụ, Loại giá, Thời gian dự kiến, Giá dịch vụ, Giá khuyến mại (nếu có), hãy lựa chọn :

Tùy chọn giá (chỉ chọn một tùy chọn giá)
Cho phép tạo các dịch vụ con cùng loại với giá – thời gian thực hiện khác nhau

Tùy chọn giá (chọn được nhiều tùy chọn giá cùng lúc)
Cho phép tạo các dịch vụ con khác nhau và cho phép người dùng chọn đồng thời.

huong-dan-sua-them-xoa-tuy-chon-gia-2

Bước 4: Từng tùy chọn giá sẽ có biểu tượng thùng rác phía bên phải, bạn ấn vào biểu tượng thùng rác nếu muốn xóa dịch vụ đó. Để thêm dịch vụ bạn ấn vào (+Thêm tùy chọn giá) phía bên dưới.

Bước 5: Trong phần tùy chọn giá mới bạn ghi đầy đủ thông tin: tên dịch vụ, loại giá, thời gian dự kiến, giá dịch vụ, giá khuyến mại (nếu có).

huong-dan-sua-them-xoa-tuy-chon-gia-4

Bước 6: Cuối cùng bạn ấn Xác nhận.

The Mobile Content is Below This

Các Tùy chọn giá là tổng hợp dịch vụ con nằm trong Dịch vụ chính.
Để chỉnh sửa, thêm, và xóa các tùy chọn giá, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản tiệm nail của bạn trên Maby, nhấn chọn thanh tab Menu

Bước 2: Dưới nhóm dịch vụ trong menu, bạn ấn biểu tượng (Bút chì) ở bên phải tên dịch vụ chính

Bước 3: Trong phần chỉnh sửa, thanh tab đầu tiên bạn có thể thay đổi tên Dịch vụ chính, và lựa chọn một trong hai chế độ:

  • Tùy chọn giá (chỉ chọn một tùy chọn giá)
    Cho phép tạo các dịch vụ con cùng loại với giá – thời gian thực hiện khác nhau
  • Tùy chọn giá (chọn được nhiều tùy chọn giá cùng lúc)
    Cho phép tạo các dịch vụ con khác nhau và cho phép người dùng chọn đồng thời.

Gạt màn hình sang trái rồi kéo xuống để sửa các tùy chọn giá, bạn có thể thay đổi: Tên dịch vụ, Loại giá, Thời gian dự kiến, Giá dịch vụ, Giá khuyến mại (nếu có),…

Bước 4: Từng tùy chọn giá sẽ có biểu tượng thùng rác phía bên phải, bạn ấn vào biểu tượng thùng rác nếu muốn xóa dịch vụ đó.

Để thêm dịch vụ bạn ấn vào (+Thêm dịch vụ phụ) phía bên dưới

Bước 5: Trong phần tùy chọn giá mới bạn ghi đầy đủ thông tin: tên dịch vụ, loại giá, thời gian dự kiến, giá dịch vụ, giá khuyến mại (nếu có)

Bước 6: Cuối cùng bạn ấn OK