Docy Child

Hướng dẫn thêm thợ

Tiệm nail của bạn phải có thợ để hoạt động, cần có thợ để làm dịch vụ và phục vụ khách hàng. Để thêm thợ cho tiệm, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Maby, bạn chọn mục Cửa hàng phía bên trái màn hình.

Hướng dẫn thêm thợ 1

Bước 2: Chọn mục Thợ và nhân viên trong mục Cài đặt tiệm, bạn nhấn (+ Thêm mới) phía trên bên phải.

Hướng dẫn thêm thợ 2
Hướng dẫn thêm thợ 3

Bước 3: Bạn có thể thêm ảnh thợ và điền các Thông tin cơ bản của thợ: Họ và tên, Số điện thoại và Email, Ghi chú (Nếu có) cuối cùng bạn chuyển trạng thái phía dưới sang màu xanh để thiết lập (thợ hoạt động).

Bước 4: Trong mục Kỹ năng, ấn (+ Thêm dịch vụ) và chọn những dịch vụ thợ có thể làm, sau đó ấn Xác nhận

Hướng dẫn thêm thợ 4
Hướng dẫn thêm thợ 5
Hướng dẫn thêm thợ 6

Lưu ý: Nếu không chọn kỹ năng nào thì thợ làm được tất cả các kỹ năng

Sau khi chọn thêm dịch vụ về kỹ năng của thợ, nhấn Xác nhận bên góc phải để lưu.

Hướng dẫn thêm thợ 11

Bước 5: Chọn Lịch làm việc > thiết lập thời gian và chuyển trạng thái sang xanh những ngày làm việc của thợ > nhấn Xác nhận.

Hướng dẫn thêm thợ 7

Bước 6: Bạn hãy nhấn Xác nhận phía trên góc phải, thợ sẽ được thêm vào danh sách thợ của tiệm.

Hướng dẫn thêm thợ 8

Sau khi ấn xác nhận, thợ sẽ được thêm vào danh sách thợ của tiệm.

Hướng dẫn thêm thợ 9

Bước 7: Nếu bạn muốn sửa thông tin thợ, ấn vào Chỉnh sửa.

Hướng dẫn thêm thợ 10

vào mục Kỹ năng, chọn Thêm dịch vụ thợ có thể làm và ấn Xác nhận tương tự lặp lại như các bước trên.

Đó là tất cả hướng dẫn để hoàn thành thêm thợ cho tiệm nail của bạn. Trong quá trình thiết lập tiệm của bạn, nếu có thắc mắc bạn có thể liên hệ với nhân viên CSKH Maby để được hỗ trợ.

The Mobile Content is Below This

Tiệm nail của bạn bắt buộc cần có thợ để làm dịch vụ phục vụ khách hàng. Để tạo thợ cho tiệm, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tiệm nail trên Maby, bạn chọn mục Tài khoản phía dưới thanh tab màn hình.

Sau đó bạn kéo xuống dưới chọn mục Thợ tại phần Cài đặt vận hành.

Bước 2: Bạn chưa có thợ để hoạt động, ấn nút (+) dưới màn hình để thêm thợ.

Bước 3: Bạn có thể thêm ảnh đại diện cho thợ và điền Thông tin cơ bản như: Họ và tên, Số điện thoại Email.

Điền Ghi chú (Nếu có) cuối cùng bạn chuyển trạng thái phía dưới sang màu xanh để thiết lập (thợ hoạt động) rồi ấn OK.

Bước 4: màn hình hiển thị Giờ làm việc của thợ, bạn chuyển trạng thái sang xanh những ngày làm việc của thợ, ấn vào giờ làm hoặc ấn nút (>) để điều chỉnh thời gian.

Tiếp theo, thiết lập giờ mở cửa và giờ đóng tiệm, nếu các ngày làm việc thời gian giống nhau, bạn chọn ô Áp dụng cho các ngày khác rồi ấn OK.

Bước 5: Bạn vuốt màn hình sang phải là mục Kỹ năng, tại đây hiển thị các dịch vụ có trong menu của tiệm, ấn biểu tượng nút cam dưới góc phải màn hình để chọn kỹ năng cho thợ.

tích chọn xanh những dịch vụ thợ có thể làm, sau đó ấn OK.

Lưu ý: Nếu không chọn kỹ năng nào thì thợ sẽ làm được tất cả các kỹ năng

Như vậy, bạn đã tạo thành công! Thợ sẽ được thêm vào danh sách thợ của tiệm.

Bước 6: Nếu bạn muốn sửa thông tin thợ, ấn vào nút 3 chấm và chọn Sửa.

Đó là tất cả hướng dẫn để hoàn thành thêm thợ cho tiệm nail của bạn. Trong quá trình thiết lập tiệm, nếu có thắc mắc bạn có thể liên hệ với nhân viên CSKH Maby để được hỗ trợ.