Docy Child

Hướng dẫn theo dõi và quản lý đặt hẹn

Bạn cần kiểm soát được lịch hẹn của khách hàng và quản lý lịch đã đặt của khách một cách đơn giản, dễ hiểu mà không cần dùng đến giấy bút để ghi chép. Để theo dõi và quản lý lịch hẹn của khách hàng, bạn có hai cách làm như sau:

Cách 1:

Sau khi đăng nhập vào Maby, bạn chọn mục Lịch hẹn phía bên trái màn hình.

Hướng dẫn theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn 1

Phía trên bên trái màn hình bạn chọn Ngày, tất cả lịch hẹn của khách trong ngày hôm đó sẽ được hiển thị phía bên dưới, bạn click Lịch hẹn chưa chọn thợ để gán thợ cho những dịch vụ chưa có thợ.

Hướng dẫn theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn 2
Hướng dẫn theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn 3

Để theo dõi Lịch hẹn theo tuần bạn chọn Tuần, khi đó tất cả các lịch hẹn trong tuần cùng thời gian hẹn của khách sẽ được hiện ra, những dịch vụ chưa được gán thợ sẽ có màu đỏ.

Hướng dẫn theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn 4
Hướng dẫn theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn 5

Bạn chọn Lịch hẹn chưa chọn thợ, tất cả các lịch hẹn chưa được gán thợ sẽ hiện ra, bạn có thể dễ dàng theo dõi những lịch hẹn chưa gán thợ để phân công cho thợ.

Hướng dẫn theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn 6
Hướng dẫn theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn 7

Bạn chọn Lịch hẹn sắp tới để theo dõi xem tiệm sắp tới có những cuộc hẹn nào

Hướng dẫn theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn 8
Hướng dẫn theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn 9

Cách 2:

Bạn chọn Lịch sử đặt hẹn trong danh mục phía bên phải màn hình, bạn sẽ thấy tất cả lịch hẹn của khách hàng đã đặt, click vào thanh Tất cả các trạng thái phía bên phải để chọn trạng thái bạn muốn xem.

Hướng dẫn theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn 10
Hướng dẫn theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn 11

Nhấn vào bộ lọc Tất cả các trạng thái phía bên phải để chọn trạng thái bạn muốn xem

Hướng dẫn theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn 12

Như vậy, bạn có thể theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn một cách tối ưu và thuận tiện trong công việc kinh doanh tiệm nail của bạn.

The Mobile Content is Below This

Maby là giải pháp tốt nhất với tính năng quản lý lịch hẹn online cho khách, bạn sẽ tối ưu hóa việc kiểm soát lịch hẹn và trải nghiệm của họ khi đên tiệm làm đẹp. Để theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

Cách 1:

Sau khi đăng nhập vào Maby, bạn chọn mục Lịch hẹn, ấn vào biểu tượng bộ lọc bên phải phía trên màn hình.

Phía trên bên trái màn hình bạn chọn Ngày và ấn OK.

Tất cả lịch hẹn của khách trong ngày hôm đó sẽ được hiển thị phía bên dưới theo từng khung giờ hoặc bạn muốn theo dõi theo lịch từng thợ của ngày hôm đó ấn biểu tượng bộ lọc dưới góc.

Từng khung giờ làm việc của thợ được hiển thị

Nếu bạn muốn theo dõi lịch hẹn theo Tuần bạn chọn Tuần sau đó ấn OK.

Khi đó tất cả các lịch hẹn theo tuần cùng thời gian hẹn của khách sẽ được hiện ra, những dịch vụ chưa được gán thợ sẽ có màu đỏ.

Cách 2:

Chọn mục Tài khoản, kéo xuống dưới bạn ấn Lịch sử đặt hẹn

Bạn sẽ thấy tất cả lịch hẹn của khách hàng đã đặt

Nhấn vào bộ lọc Tất cả các trạng thái phía bên phải để chọn trạng thái bạn muốn xem

Như vậy, bạn có thể theo dõi và quản lý lịch đặt hẹn một cách dễ dàng và thuận tiện trong công việc kinh doanh tiệm nail của bạn.