Docy Child

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ trên Maby bằng cách đăng nhập vào tài khoản tiệm nail, di chuyển đến Tên tiệm trên thanh công cụ, chọn Ngôn ngữ

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ 1

Lựa chọn Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (Mỹ) > Hoàn thành.

Hướng dẫn thay đổi ngôn ngữ 2

Sau khi thay đổi cài đặt ngôn ngữ thành công, bạn sẽ được tự động chuyển đến trang quản lý lịch hẹn của tiệm

Lưu ý:

Maby hiện chỉ hỗ trợ hai ngôn ngữ là tiếng Việttiếng Anh (Mỹ)

The Mobile Content is Below This

Maby hỗ trợ việc chuyển đổi ngôn ngữ một cách nhanh chóng, thuận tiện.Bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ trên Maby bằng cách sau:

Đăng nhập vào tiệm nail trên Maby Salon, chọn Tài khoản

Tiếp theo, bạn chọn Thay đổi ngôn ngữ tại mục Cài đặt tài khoản

Lựa chọn Tiếng việt hoặc Tiếng anh(Mỹ). Hệ thống sẽ lập tức thay đổi ngôn ngữ bạn muốn

Lưu ý:

Maby hiện chỉ hỗ trợ hai ngôn ngữ là tiếng Việttiếng Anh