Docy Child

Tôi có thay đổi được số điện thoại và email không?

Email và số điện thoại là thông tin quan trọng của mỗi tài khoản. Nếu như đã xác thực email thì bạn không thể thay đổi sang email khác. Tương tự như vậy, nếu số điện thoại đã được xác thực bạn cũng không thể thay đổi được.

Trường hợp nếu chưa xác thực, bạn có thể nhập Email hoặc số điện thoại để xác thực đầy đủ thông tin cho tài khoản của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với Maby, chúng tôi sẽ giúp bạn thông qua kênh hỗ trợ sau:
1. Hotline: 657-279-8156
2. Email: [email protected]
3. Fanpage: https://www.facebook.com/maby.platform