Docy Child

Hướng dẫn sửa thông tin tài khoản

Sau khi thiết lập xong tiệm, bạn có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong tài khoản Maby một cách dễ dàng.

Một số thông tin có thể thay đổi bao gồm: ảnh đại diện, số điện thoại (nếu chưa xác thực), email (nếu chưa xác thực), tên bạn, ngày sinh, giới tính.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản quản lý tiệm trên Maby và di chuột xuống dưới ở bên trái màn hình, chọn Tài khoản.

Bước 2: Tại thanh Thông tin cá nhân, bạn có thể thay đổi: Tên của bạn, ngày sinh, giới tính, cập nhật ảnh đại diện của bạn bằng cách nhấn vào hình đại diện tròn.

Bước 3: Sau khi chỉnh sửa xong, nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu tài khoản quản lý tiệm, bạn cũng có thể đổi theo ý muốn bằng cách: Nhấn chọn mật khẩu bên cạnh thông tin cá nhân. Nhập mật khẩu hiện tại, điền mật khẩu mớinhập lại mật khẩu mới.

Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để vào tài khoản của bạn trên Maby.

Lưu ý:
Mật khẩu đăng nhập Maby của bạn cần:
– Tối thiểu 6 ký tự
– Trong 6 ký tự bao gồm: số, chữ thường và ký tự đặc biệt.
Bạn nên bao gồm số và ký tự đặc biệt (ví dụ: @ # $ % ^ & *) vào Mật khẩu đăng nhập để tăng cường bảo mật cho tài khoản Maby.

Cuối cùng, bạn kiểm tra lại tất cả thông tin cá nhân và mật khẩu mới của bạn rồi chọn Xác nhận tại góc bên phải màn hình. Vậy là bạn đã thay đổi thông tin tài khoản thành công!

The Mobile Content is Below This

Đối với phiên bản di động, để sửa thông tin tài khoản bạn thao tác như sau.

Đăng nhập vào tài khoản tiệm trên Maby, chọn mục Tài khoản.

Kéo xuống dưới chọn Thông tin cá nhân tại mục Cài đặt tài khoản.

Tại thanh Thông tin cá nhân, bạn có thể thay đổi: Số điện thoại, Email, Tên của bạn, ngày sinh, giới tính.

Sau đó chọn OK.

Vậy là bạn đã hoàn thành sửa thông tin cá nhân của bạn trên Maby!