Docy Child

Hướng dẫn thêm tip cho thợ khi thanh toán

Nếu khách hàng của bạn hài lòng với dịch vụ cũng như tay nghề, cách phục vụ của thợ. Để thêm tips cho thợ khi đến bước thanh toán, bạn cần check in, check out lịch hẹn của khách hàng.

Sau khi check in, check out lịch hẹn, đến bước Thanh toán, bạn hỏi ý kiến khách hàng muốn thêm tips cho thợ đã làm dịch vụ hay không?

Bước 1: Chọn thợ khách hàng muốn tips

Hướng dẫn thêm tips cho thợ khi thanh toán 1

Bước 2: Nhập số tiền khách hàng muốn tips cho thợ

Hướng dẫn thêm tips cho thợ khi thanh toán 2

Bước 3: Bạn kiểm tra lại thông tin hóa đơn lịch hẹn của khách chính xác rồi nhấn nút Thanh toán

Hướng dẫn thêm tips cho thợ khi thanh toán 3

Xuất hiện cửa sổ Cảnh báo để hoàn tất lịch hẹn này, bạn ấn Xác nhận để hoàn tất.

Hướng dẫn thêm tips cho thợ khi thanh toán 4

Như vậy, bạn đã thêm tips cho thợ thành công và hoàn thành một lịch hẹn của khách hàng.

The Mobile Content is Below This

Nếu khách hàng của bạn hài lòng với tay nghề, cách phục vụ của thợ. Để thêm tips cho thợ khi đến bước thanh toán, bạn cần check in, check out lịch hẹn của khách hàng.

Đến bước Thanh toán, bạn hỏi ý kiến khách hàng muốn thêm tips cho thợ đã làm dịch vụ hay không?

Bước 1: Chọn thợ mà khách hàng muốn tips

Bước 2: Nhập số tiền khách hàng muốn tips cho thợ

Bước 3: Bạn kiểm tra lại thông tin hóa đơn lịch hẹn của khách chính xác rồi nhấn nút Gửi.

Xuất hiện cửa sổ Cảnh báo để thanh toán lịch hẹn này, bạn ấn OK để hoàn tất.

Như vậy, bạn đã thêm tips cho thợ thành công và hoàn thành một lịch hẹn của khách hàng.