Docy Child

Hướng dẫn checkin, checkout, thanh toán

Khách hàng đã đặt hẹn trên Maby đến tiệm của bạn! Hãy check in, check out lịch hẹn và thanh toán hóa đơn của họ bằng cách tham khảo bài viết hướng dẫn sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Maby, bạn chọn mục Lịch hẹn phía bên trái màn hình.

Hướng dẫn checkin, checkout, thanh toán 1

Tất cả lịch hẹn của khách hàng sẽ được hiển thị cùng với thời gian phía bên dưới, bạn ấn vào lịch hẹn của khách hàng đã đặt để xem chi tiết.

Hướng dẫn checkin, checkout, thanh toán 2

Bước 2: Tại Chi tiết lịch hẹn, bạn chọn Check in khi khách đã đến tiệm

Hướng dẫn checkin, checkout, thanh toán 3

Bước 3: Sau khi làm xong dịch vụ cho khách bạn ấn Check out

Hướng dẫn checkin, checkout, thanh toán 4

Bước 4: Bước cuối cùng là bước Thanh toán, Trước khi thanh toán bạn cần cài đặt thanh toán trực tuyến (Link) và hỏi khách muốn chọn hình thức thanh toán nào. Sau đó, có thể hỏi thêm ý kiến khách muốn thêm tips cho thợ đã làm dịch vụ? rồi nhấn nút Thanh Toán.

Để thêm tips cho thợ khi thanh toán tham khảo: Hướng dẫn thêm tip cho thợ khi thanh toán

Hướng dẫn checkin, checkout, thanh toán 5

Xuất hiện cửa sổ Cảnh báo để hoàn tất lịch hẹn này, bạn ấn Xác nhận để hoàn tất.

Hướng dẫn checkin, checkout, thanh toán 6

Vậy là trạng thái lịch hẹn được chuyển sang Đã hoàn thành.

Hướng dẫn checkin, checkout, thanh toán 7