Docy Child

Tìm hiểu về cấu trúc menu

Khi chủ tiệm sử dụng Maby, cần phải tạo Menu cho tiệm. Cấu trúc Menu của Maby được tạo ra, nhằm mục đích:

Đồng nhất Menu các tiệm sử dụng trên Maby, giúp cho việc chọn dịch vụ trong tiệm và tìm kiếm dịch vụ của khách hàng mong muốn trở nên dễ dàng hơn. Thông qua đó, chủ tiệm biết được dịch vụ nào của tiệm được làm nhiều nhất, rồi đẩy mạnh làm dịch vụ đó.

Để giúp chủ tiệm hiểu rõ hơn về cấu trúc Menu khi sử dụng Maby. Hãy tham khảo bài viết dưới đây:

Trong phần Menu của tiệm sẽ có Nhóm dịch vụ, dịch vụ chính và các tùy chọn giá

Ví dụ 1: Nhóm dịch vụ là Hands, dịch vụ chính là Manicure, các tùy chọn giá sẽ là tổng hợp những dịch vụ con làm về dịch vụ chính đó, như Manicure, Spa Manicure

Tìm hiểu về cấu trúc menu 1

Ví dụ 2: Nhóm dịch vụ là Toes, dịch vụ chính là Pedicure, các tùy chọn giá sẽ là tổng hợp dịch vụ con làm về dịch vụ chính, sẽ là Pedicure, Spa Pedicure,…

Tìm hiểu về cấu trúc menu 2

Ví dụ 3: Nhóm dịch vụ là Wax, dịch vụ chính là Waxing, các tùy chọn giá sẽ là tổng hợp dịch vụ con làm về dịch vụ chính, từng bộ phận làm đẹp sẽ được làm tùy chọn giá như: Lip, Chin, Eyebrown, Leg,…

Tìm hiểu về cấu trúc menu 3

Nếu bạn là chủ quản lý tiệm vẫn chưa biết cách thiết lập Menu, đừng lo, hãy liên hệ với Maby, chúng tôi sẽ giúp bạn thông qua kênh hỗ trợ sau:
1. Hotline: 657-279-8156
2. Email: [email protected]
3. Fanpage: https://www.facebook.com/maby.platform