Docy Child

Hướng dẫn tạo menu

Đầu tiên, bạn là chủ tiệm quản lý cần tìm hiểu cấu trúc Menu trong Maby là gì? Hãy xem bài viết sau: Tìm hiểu về cấu trúc Menu 

Menu cần tạo để cho phép khách hàng đặt hẹn, khi một nhóm dịch vụ được tạo, bạn và khách hàng của bạn có thể đặt hẹn dịch vụ đó trên Maby.

Để tạo được Menu tiệm, thêm dịch vụ hãy làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản tiệm nail của bạn trên Maby for Bussiness, nhấn chọn thanh tab Menu

Hướng dẫn tạo menu 1

Bước 2: Chọn nút (+Thêm mới) góc phải phía trên để tạo nhóm dịch vụ

Hướng dẫn tạo menu 2

Bước 3: Điền Tên nhóm dịch vụ bạn cần tạo và nhập Mô tả về nhóm (nếu có) sau đó chọn Tiếp Theo

Hướng dẫn tạo menu 3

Bước 4: Nhóm dịch vụ của bạn đã được tạo, hãy ấn (+Thêm) để thêm những dịch vụ chính

Hướng dẫn tạo menu 4

Bước 5: Tại Chi tiết dịch vụ, nhập tên Dịch vụ chính bạn muốn tạo.

Trong dịch vụ chính đó sẽ có nhiều Tùy chọn giá của các dịch vụ con, bạn hãy điền thông tin cho tùy chọn giá như: Tên dịch vụ, Thời gian dự kiến, Loại giá, Giá dịch vụ

Nếu bạn muốn khách hàng chỉ chọn được 1 tùy chọn giá hãy tích vào Tùy chọn giá (chỉ chọn một tùy chọn giá)
Cho phép tạo các dịch vụ con cùng loại với giá – thời gian thực hiện khác nhau

Nếu bạn muốn khách hàng chọn được nhiều tuỳ chọn giá làm cùng lúc hãy tích vào Tùy chọn giá (chọn được nhiều tùy chọn giá cùng lúc)
Cho phép tạo các dịch vụ con khác nhau và cho phép người dùng chọn đồng thời

Hướng dẫn tạo menu 5

Nhấn chọn (+Thêm tùy chọn giá) để thiết lập tương tự thêm các tùy chọn giá khác.

Sau khi thêm xong các tùy chọn giá trong dịch vụ chính, bạn quay lại phía trên rồi nhấn Xác nhận

Như vậy, bạn đã tạo xong nhóm dịch vụ và dịch vụ chính. Nếu bạn cần tạo thêm hãy lặp lại cách làm theo hướng dẫn như trên.

Nhấn nút (+Thêm) để tạo dịch vụ chính tiếp theo

Hướng dẫn tạo menu 6
Hướng dẫn tạo menu 7

Nhấn nút (+Thêm mới) để tạo nhóm dịch vụ như bước đầu để thêm nhóm dịch vụ tiếp theo.

Hướng dẫn tạo menu 8
Hướng dẫn tạo menu 9
Hướng dẫn tạo menu 10
  • Để tạo lịch hẹn mới cho khách hàng hãy tham khảo: Hướng dẫn tạo lịch hẹn

Trong quá trình thiết lập tiệm nail của bạn, nếu có thắc mắc bạn có thể liên hệ với nhân viên CSKH Maby để được hỗ trợ.