Docy Child

Hướng dẫn chỉnh sửa đặt hẹn

Khách hàng muốn thay đổi thông tin đã đặt hẹn hoặc bạn muốn thay đổi một thông tin nào đó trong lịch hẹn. Để chỉnh sửa lịch hẹn của khách hàng, bạn làm theo các bước sau.

Bước 1: Chọn mục Lịch hẹn phía bên trái màn hình.

Bước 2: Tất cả lịch hẹn đã chọn thợ của khách hàng sẽ được hiển thị cùng với thời gian phía bên dưới, những lịch hẹn nào chưa được gán thợ sẽ được hiển thị màu đỏ phía trên. Bạn nhấn vào lịch hẹn để xem chi tiết lịch hẹn đó.

Bước 3: Để chỉnh sửa lịch hẹn, nhấn nút Sửa lịch hẹn.

Bước 4: Chọn biểu tượng Bút chì ở phần thời gian, sau đó Thiết lập ngày và giờ rồi ấn Tiếp theo.

Chọn thợ để làm dịch vụ.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin lịch hẹn rồi nhấn Xác nhận.

The Mobile Content is Below This

Trên phiên bản mobile, để chỉnh sửa thông tin lịch hẹn bạn làm như sau.

Bước 1: chọn mục Lịch hẹn.

Bước 2: Tất cả lịch hẹn đã chọn thợ của khách hàng sẽ được hiển thị cùng với thời gian phía bên cạnh, những lịch hẹn nào chưa được gán thợ sẽ được hiển thị màu đỏ phía trên. Bạn nhấn vào lịch hẹn để xem chi tiết lịch hẹn đó.

Bước 3: Để chỉnh sửa lịch hẹn, nhấn nút Sửa.

Bước 4: Chọn biểu tượng Bút chì ở phần thời gian, sau đó Thiết lập ngày và giờ rồi ấn Tiếp tục.

Bạn cần chọn Thợ để làm dịch vụ rồi ấn Tiếp tục.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin lịch hẹn rồi ấn OK.

Vậy là bạn đã chỉnh sửa lịch đặt hẹn thành công!