Docy Child

Hướng dẫn tạo dịch vụ chính & các tùy chọn giá

Dịch vụ chính là những dịch vụ khái quát làm cho Nhóm dịch vụ, các Tùy chọn giá sẽ là tổng hợp dịch vụ con làm về Dịch vụ chính.

Hãy đăng nhập vào Maby for Business, bạn chọn thanh Menu phía dưới bên trái màn hình

Hướng dẫn tạo dịch vụ chính & các tùy chọn giá 1

Để tạo dịch vụ chính và các tùy chọn giá, bạn cần tạo Nhóm dịch vụ.

Xem hướng dẫn cách tạo Nhóm dịch vụ tại: Hướng dẫn tạo nhóm dịch vụ 

Sau khi đã tạo các Nhóm dịch vụ, hãy nhấn nút (+Thêm) để tạo Dịch vụ chính và các Tùy chọn giá

Hướng dẫn tạo dịch vụ chính & các tùy chọn giá 2

Tại đây hãy điền tên Dịch vụ chính, bật Hiển thị dịch vụ sang tích xanh.

Tiếp theo, nếu bạn muốn khách hàng chỉ chọn được 1 tùy chọn giá hãy tích vào Tùy chọn giá (chỉ chọn một tùy chọn giá)
Cho phép tạo các dịch vụ con cùng loại với giá – thời gian thực hiện khác nhau

Nếu bạn muốn khách hàng chọn được nhiều tuỳ chọn giá làm cùng lúc hãy tích vào Tùy chọn giá (chọn được nhiều tùy chọn giá cùng lúc)
Cho phép tạo các dịch vụ con khác nhau và cho phép người dùng chọn đồng thời

Chọn thợ, nhấn (+Thêm mới)

Bạn hãy điền thông tin cho Tùy chọn giá như: Tên dịch vụ, Thời gian dự kiến, Loại giá, Giá dịch vụ

Hướng dẫn tạo dịch vụ chính & các tùy chọn giá 3

Nhấn chọn (+Thêm tùy chọn giá) để thiết lập tương tự thêm các tùy chọn giá khác rồi nhấn Xác nhận trên góc phải

Hướng dẫn tạo dịch vụ chính & các tùy chọn giá 4

Ví dụ: Tạo tiếp một Dịch vụ chính và các Tùy chọn giá khác, nhấn (+Thêm)

Hướng dẫn tạo dịch vụ chính & các tùy chọn giá 5

Điền Tên dịch vụ chính là Acrylic nails, Nhập các Tùy chọn giá sẽ là Acrylic Full set, Acrylic Refill,… thiết lập thời gian và giá tiền cho từng dịch vụ, sau đó nhấn Xác nhận trên góc phải

Hướng dẫn tạo dịch vụ chính & các tùy chọn giá 6

Như vậy bạn đã tạo ra được 2 Dịch vụ chính và các Tùy chọn giá của dịch vụ chính đó trong một Nhóm dịch vụ.

Hướng dẫn tạo dịch vụ chính & các tùy chọn giá 7

Tương tự như vậy, hãy tạo thêm Dịch vụ chính và các Tùy chọn giá cho nhóm dịch vụ TOES

Hướng dẫn tạo dịch vụ chính & các tùy chọn giá 8

Trong quá trình tạo Menu của bạn, nếu có thắc mắc bạn có thể liên hệ với nhân viên CSKH Maby để được hỗ trợ.