Docy Child

Hướng dẫn đổi mật khẩu

Chủ tiệm có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản tiệm nail một cách dễ dàng trên Maby.
Bước đầu tiên, đăng nhập vào Maby for business, di chuyển đến tên của tiệm bên trái màn hình, nhấn chọn Đổi mật khẩu

huong-dan-doi-mat-khau-1

Xuất hiện mục Đổi mật khẩu, bạn hãy nhập Mật khẩu hiện tại, nhập và xác nhận Mật khẩu mới. Sau đó, chọn Lưu.

huong-dan-doi-mat-khau-2

Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để vào tài khoản của bạn trên Maby.

Lưu ý:
Mật khẩu đăng nhập Maby của bạn cần:
– Tối thiểu 6 ký tự
– Trong 6 ký tự bao gồm: số, chữ thường và ký tự đặc biệt

Bạn nên bao gồm số và ký tự đặc biệt (ví dụ: @ # $ % ^ & *) vào Mật khẩu đăng nhập để tăng cường bảo mật cho tài khoản Maby.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ với Nhân viên CSKH Maby và cung cấp các thông tin xác minh cần thiết để được hỗ trợ.

The Mobile Content is Below This

Chủ tiệm có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản tiệm nail một cách dễ dàng trên Maby theo hướng dẫn sau:

Đăng nhập tài khoản tiệm nail trên Maby Salon, chọn Tài khoản

Ấn Thay đổi mật khẩu

Xuất hiện mục Thay đổi mật khẩu, bạn hãy nhập Mật khẩu hiện tại, nhập Mật khẩu mới và xác nhận. Sau đó, chọn OK

Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để vào tài khoản của bạn trên Maby.

Lưu ý:
Mật khẩu đăng nhập Maby của bạn cần:
– Tối thiểu 6 ký tự
– Trong 6 ký tự bao gồm: số, chữ thường và ký tự đặc biệt

Bạn nên bao gồm số và ký tự đặc biệt (ví dụ: @ # $ % ^ & *) vào Mật khẩu đăng nhập để tăng cường bảo mật cho tài khoản Maby.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ với Nhân viên CSKH Maby và cung cấp các thông tin xác minh cần thiết để được hỗ trợ.