Docy Child

Maby có tính năng nhắc hẹn cho khách và tiệm không?

Nếu bạn có lịch của khách hàng đã đặt hẹn, Maby sẽ nhắc hẹn cho khách và tiệm thông qua tin nhắn SMS và mục thông báo trên Maby, bạn sẽ chuẩn bị dịch vụ trước để phục vụ khách hàng được chu đáo hơn và khách hàng sẽ không còn lo bỏ lỡ lịch hẹn đã đặt.

Tính năng nhắc hẹn sẽ thông báo ngay bằng tin nhắn SMS và hệ thống trên Maby sau khi khách hàng hay tiệm mới tạo xong lịch hẹn để xác nhận khách hàng và tiệm có lịch hẹn.

Ngoài ra, trước cuộc hẹn 15 phút, Maby sẽ một lần nữa gửi tin nhắn SMS và thông báo trên Maby nhắc hẹn tới khách hàng và tiệm để có thể chuẩn bị mọi thứ cho lịch hẹn một cách tốt nhất.

Để xem được tin nhắn nhắc hẹn trên Maby, bạn hãy đăng nhập vào Maby, bạn chọn mục Thông báo phía bên trái màn hình.

Maby có tính năng nhắc hẹn cho khách và tiệm không 1

Tất cả thông báo về lịch hẹn sắp đến, đã hoàn thành và hủy hẹn của khách hàng cũng sẽ được hiển thị.

Maby có tính năng nhắc hẹn cho khách và tiệm không 2