Docy Child

Hướng dẫn hủy hẹn

Khi khách hàng có việc bận đột xuất muốn hủy hẹn. Để hủy lịch đặt hẹn, bạn hãy làm theo cách dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào Maby for Business, bạn chọn mục Lịch hẹn phía bên trái màn hình.

Bước 2: Tất cả lịch hẹn của khách hàng sẽ được hiển thị cùng với thời gian phía bên dưới, bạn chọn lịch hẹn muốn hủy rồi ấn Hủy đặt hẹn.

Bước 3: Trước khi xác nhận hủy hẹn bạn nhập lý do hủy rồi ấn Xác nhận.

Lịch hẹn sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy.

The Mobile Content is Below This

Đối với phiên bản mobile, để hủy lịch hẹn bạn làm như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Maby, tại mục Lịch hẹn.

Bước 2: Tất cả lịch hẹn của khách hàng sẽ được hiển thị cùng với thời gian bên cạnh.

Bạn chọn lịch hẹn muốn hủy rồi ấn Hủy hẹn.

Bước 3: Trước khi xác nhận hủy hẹn bạn nhập lý do hủy rồi ấn OK.

Lịch hẹn sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy.

Như vậy, bạn đã hủy lịch hẹn thành công trên Maby!