Docy Child

Tôi phải làm gì khi quên mật khẩu?

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu đăng nhập Maby và không thể đăng nhập vào tài khoản Maby, vui lòng thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Vào phần Đăng nhập Maby for Business, chọn Email, nhập tài khoản email của bạn rồi ấn Tiếp tục

toi-phai-lam-gi-khi-quen-mat-khau-1

Bước 2: Chọn mục Quên mật khẩu

toi-phai-lam-gi-khi-quen-mat-khau-2

Bước 3: Nhập email đăng nhập, Chọn Xác nhận

Bước 4: Xuất hiện ô nhập Mã xác thực, lúc này Mã xác thực sẽ được gửi về địa chỉ email đăng nhập bạn. Kiểm tra hộp thư đến trong email của bạn để lấy mã xác thực.

Sau khi lấy được mã xác thực trong hộp thư mail, nhập mã xác thực vào ô trống và chọn Xác nhận

Bước 5: Nhập Mật khẩu mới, chọn Xác nhận

toi-phai-lam-gi-khi-quen-mat-khau-5

Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để vào tài khoản của bạn trên Maby.

Lưu ý:
Mật khẩu đăng nhập Maby của bạn cần:
– Tối thiểu 6 ký tự
– Trong 6 ký tự bao gồm: số, chữ thường và ký tự đặc biệt

Bạn nên bao gồm số và ký tự đặc biệt (ví dụ: @ # $ % ^ & *) vào Mật khẩu đăng nhập để tăng cường bảo mật cho tài khoản Maby.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ với Nhân viên CSKH Maby và cung cấp các thông tin xác minh cần thiết để được hỗ trợ.
Hotline: 657-279-8156
Email: [email protected]
Fanpage: https://www.facebook.com/maby.platform

The Mobile Content is Below This

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu đăng nhập và không thể đăng nhập vào tài khoản Maby, vui lòng thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Vào phần đăng nhập tiệm nail trên Maby , chọn Email, nhập tài khoản email của bạn rồi ấn Tiếp tục

Bước 2: Chọn mục Quên mật khẩu

Bước 3: Nhập email đăng nhập, chọn OK

Bước 4: Xuất hiện ô nhập mã, lúc này Mã xác thực sẽ được gửi về địa chỉ email đăng nhập. Kiểm tra hộp thư đến trong email của bạn để lấy mã xác thực.

Nhập mã xác thực vào ô trống và chọn Xác nhận

Bước 5: Nhập Mật khẩu mới, chọn OK

Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để vào tài khoản của bạn trên Maby.

Lưu ý:
Mật khẩu đăng nhập Maby của bạn cần:
– Tối thiểu 6 ký tự
– Trong 6 ký tự bao gồm: số, chữ thường và ký tự đặc biệt

Bạn nên bao gồm số và ký tự đặc biệt (ví dụ: @ # $ % ^ & *) vào Mật khẩu đăng nhập để tăng cường bảo mật cho tài khoản Maby.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ với Nhân viên CSKH Maby và cung cấp các thông tin xác minh cần thiết để được hỗ trợ.

Hotline: 657-279-8156
Email: [email protected]
Fanpage: https://www.facebook.com/maby.platform