Docy Child

Hướng dẫn chỉnh sửa đặt hẹn

Khách hàng muốn thay đổi thông tin đã đặt hẹn hoặc bạn muốn thay đổi một thông tin nào đó trong lịch hẹn. Để chỉnh sửa lịch hẹn của khách hàng, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Maby, bạn chọn mục Lịch hẹn phía bên trái màn hình.

Hướng dẫn chỉnh sửa đặt hẹn 1

Bước 2: Tất cả lịch hẹn đã chọn thợ của khách hàng sẽ được hiển thị cùng với thời gian phía bên dưới, những lịch hẹn nào chưa được gán thợ sẽ được hiển thị màu đỏ phía trên. Bạn nhấn vào lịch hẹn để xem chi tiết lịch hẹn đó

Hướng dẫn chỉnh sửa đặt hẹn 2

Bước 3: Để chỉnh sửa lịch hẹn, nhấn nút Sửa lịch hẹn.

Hướng dẫn chỉnh sửa đặt hẹn 3

Bước 4: Chọn biểu tượng Bút chì ở phần thời gian, sau đó Thiết lập ngày và giờ > Tiếp theo

Hướng dẫn chỉnh sửa đặt hẹn 4
Hướng dẫn chỉnh sửa đặt hẹn 5

Chọn thợ để làm dịch vụ

Hướng dẫn chỉnh sửa đặt hẹn 6

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin lịch hẹn rồi nhấn Xác nhận

Hướng dẫn chỉnh sửa đặt hẹn 7
Hướng dẫn chỉnh sửa đặt hẹn 8