Docy Child

Hướng dẫn đặt hẹn

Sau khi tìm kiếm tiệm nail trên Maby, kết quả hiển thị đầy đủ những tiệm có dịch vụ hoặc tên tiệm mà bạn đã tìm, sau đó bạn kéo xuống tìm chọn tiệm muốn làm.

Bước 1: Ấn chọn tiệm đó, thông tin tiệm, địa chỉ, và hình ảnh của tiệm được hiển thị. Kéo xuống phía dưới là dịch vụ của tiệm, tại đây bạn sẽ thấy các danh mục dịch vụ mà tiệm đã tạo.

Hướng dẫn đặt hẹn 1

Bước 2: click vào Đặt hẹn

Hướng dẫn đặt hẹn 2

Bước 3: Sau khi click vào Đặt hẹn > Chọn thợ => Tiếp theo 

Hướng dẫn đặt hẹn 3

Bước 4: Chọn ngày & giờ ( chọn ngày và thời gian bạn muốn làm ) => Tiếp theo.

Hướng dẫn đặt hẹn 4

Bước 5: Tại bước Tạo lịch hẹn chọn Thêm dịch vụ nếu bạn muốn, rồi chọn Đặt hẹn 

Hướng dẫn đặt hẹn 5
Hướng dẫn đặt hẹn 6

Sau đó, kéo xuống dưới sẽ có ô Ghi chú, tại đây bạn có thể điền yêu cầu của bạn về lịch hẹn hoặc yêu cầu về bộ móng cần làm đẹp.

Hướng dẫn đặt hẹn 7
Hướng dẫn đặt hẹn 8

Bước 6: Bạn kiểm tra lại thông tin lịch hẹn, tổng thu giá tiền, sau đó ấn Đặt Hẹn

Hướng dẫn đặt hẹn 9

 Màn hình sẽ hiển thị thanh trạng thái Thành Công

Hướng dẫn đặt hẹn 10

Như vậy, bạn đã đặt được lịch hẹn trên Maby rồi, chỉ cần đến tiệm nail đã đặt để làm đẹp ngay thôi!

The Mobile Content is Below This

Sau khi tìm kiếm tiệm nail trên Maby, những tiệm có dịch vụ hoặc tiệm mà bạn đã tìm sẽ được hiển thị. Bạn kéo xuống tìm chọn tiệm muốn làm.

Bước 1: Ấn chọn tiệm đó, thông tin tiệm, địa chỉ, và hình ảnh của tiệm được hiển thị. Kéo xuống phía dưới là Dịch vụ của tiệm, tại đây bạn sẽ thấy các danh mục dịch vụ mà tiệm đã tạo. Ấn chọn Đặt hẹn dịch vụ

Bước 2: chọn thợ rồi ấn Tiếp theo

Bước 3: Chọn ngày & giờ ( chọn ngày và thời gian bạn muốn làm ), ấn Tiếp theo

Bước 4: Tại bước Tạo lịch hẹn chọn Thêm dịch vụ nếu bạn muốn

Chọn Đặt hẹn dịch vụ bạn thêm rồi ấn Tiếp theo

Sau đó, kéo xuống dưới sẽ có ô Ghi chú, tại đây bạn có thể điền yêu cầu của bạn về lịch hẹn hoặc yêu cầu về bộ móng cần làm đẹp rồi chọn Tiếp theo

Bước 5: Bạn kiểm tra lại thông tin lịch hẹn, tổng thu giá tiền, sau đó ấn Đặt Hẹn

Màn hình sẽ hiển thị thanh trạng thái Thành Công