Docy Child

Hướng dẫn tìm kiếm

Bạn muốn tìm tiệm nail để làm đẹp? Sau khi đăng nhập vào Maby, để tiến hành tìm kiếm chọn tiệm trên Maby, bạn làm như sau:

Bước 1:  Ở thanh công cụ tìm kiếm, có hai mục phân chia để bạn tìm tiệm, bạn di chuyển đến công cụ tìm kiếm và nhấn vào ô, nhập tìm dịch vụ hoặc tên tiệm hoặc nhấn vào ô bên cạnh tìm theo địa chỉ hoặc zipcode của tiệm đó > Ấn chọn biểu tượng Kính lúp

Hướng dẫn tìm kiếm tiệm 1

Bước 2: Kết quả sẽ hiển thị đầy đủ những tiệm có dịch vụ hoặc tên tiệm mà bạn đã tìm, sau đó kéo xuống tìm tiệm bạn muốn làm. Ấn chọn tiệm đó, xuất hiện thông tin tiệm, địa chỉ, số điện thoại và hình ảnh của tiệm.

Hướng dẫn tìm kiếm tiệm 2

Như vậy bạn đã tìm thấy tiệm nail làm đẹp cho bạn rồi, hãy đặt lịch hẹn cùng với Maby nào! Để đặt lịch hẹn với Maby hãy tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn đặt hẹn trong MABY 

The Mobile Content is Below This

Bạn muốn tìm tiệm nail để làm đẹp? Để tiến hành tìm kiếm chọn tiệm trên Maby, bạn làm như sau:

Đầu tiên, bạn có thể tìm kiếm bằng hai cách:

1. Ấn vào ô thanh ngang tìm kiếm đặt dịch vụ

2. Chọn mục Tìm kiếm dưới màn hình thanh công cụ

Bước tiếp theo, để tìm theo tên dịch vụ bạn ấn biểu tượng bộ lọc tìm kiếm, chọn Theo dịch vụ.

Ví dụ: Bạn tìm kiếm dịch vụ “Pink & White Nails”, các tiệm có làm về dịch vụ này sẽ được hiển thị. Ấn chọn tiệm đó, xuất hiện thông tin tiệm, địa chỉ, số điện thoại và hình ảnh của tiệm và tiến hành đặt hẹn

Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm theo địa chỉ hoặc zipcode của tiệm bằng cách chọn bộ lọc , ấn Theo địa chỉ.

Những tiệm có địa chỉ zipcode bạn tìm sẽ được hiển thị để bạn chọn đặt hẹn.

Như vậy bạn đã tìm thấy tiệm nail làm đẹp cho bạn rồi, hãy đặt lịch hẹn cùng với Maby nào! Để đặt lịch hẹn với Maby hãy tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn đặt hẹn trong MABY