Docy Child

Tôi có thể thay đổi thông tin cuộc hẹn sau khi đặt hẹn không?

Trường hợp bạn muốn thay đổi thông tin lịch hẹn sau khi đã đặt hẹn thành công có thể làm theo 2 cách như sau:

1. Gọi điện qua số điện thoại trên thông tin tiệm

Để gọi điện trực tiếp đến tiệm nail bạn tham khảo: Hướng dẫn liên lạc với tiệm

2. Bạn sẽ Hủy đặt hẹn để đặt một lịch hẹn khác, bạn làm theo bước như sau:

Bước 1: Di chuyển đến biểu tượng cá nhân trên thanh công cụ, chọn Lịch hẹn của tôi

Tôi có thể thay đổi thông tin lịch hẹn sau khi đặt hẹn không 1

Bước 2: Nhấn vào lịch hẹn “Mới” bạn muốn thay đổi thông tin

Tôi có thể thay đổi thông tin cuộc hẹn sau khi đặt hẹn không 2

Bước 3: Ấn Hủy đặt hẹn

Tôi có thể thay đổi thông tin cuộc hẹn sau khi đặt hẹn không 3

Bước 4: Nhập lý do bạn muốn hủy. VD: thay đổi thông tin,.. vào ô trống và chọn Xác nhận

Tôi có thể thay đổi thông tin cuộc hẹn sau khi đặt hẹn không 4

Bước 5: Thanh trạng thái sẽ thông báo bạn đã hủy lịch hẹn

Tôi có thể thay đổi thông tin cuộc hẹn sau khi đặt hẹn không 5

Lúc này, nếu bạn muốn thay đổi thông tin lịch hẹn cần thao tác đặt một lịch hẹn mới

Để đặt lịch hẹn trên Maby bạn tham khảo: Hướng dẫn đặt hẹn trong MABY

Trong quá trình sử dụng Maby, nếu có thắc mắc bạn có thể liên hệ với nhân viên CSKH Maby để được hỗ trợ.

The Mobile Content is Below This

Sau khi bạn đã đặt hẹn, trường hợp bạn muốn thay đổi thông tin lịch hẹn có thể làm theo 2 cách như sau:

1. Gọi điện qua số điện thoại trên thông tin tiệm

Để gọi điện trực tiếp đến tiệm nail bạn tham khảo: Hướng dẫn liên lạc với tiệm

2. Bạn sẽ Hủy đặt hẹn để đặt một lịch hẹn khác, bạn làm theo bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Maby, chọn Lịch hẹn của tôi dưới thanh công cụ màn hình

Bước 2: Nhấn vào lịch hẹn “Mới” bạn muốn thay đổi thông tin

Bước 3: Ấn Hủy đặt hẹn

Bước 4: Nhập lý do bạn muốn hủy. VD: thay đổi thông tin,.. vào ô trống và chọn Xác nhận

Bước 5: Thanh trạng thái sẽ thông báo bạn đã hủy lịch hẹn

Lúc này, nếu bạn muốn thay đổi thông tin lịch hẹn cần thao tác đặt một lịch hẹn mới

Để đặt lịch hẹn trên Maby bạn tham khảo: Hướng dẫn đặt hẹn trong MABY

Trong quá trình sử dụng Maby, nếu có thắc mắc bạn có thể liên hệ với nhân viên CSKH Maby để được hỗ trợ.