Docy Child

Tôi có thể đánh dấu tiệm yêu thích không?

Sau khi tìm kiếm tiệm nail, Maby sẽ gợi ý cho bạn vô vàn những tiệm nail trên các địa điểm hoặc có dịch vụ bạn đang cần tìm, bạn phân vân giữa các tiệm với nhau hoặc đơn giản hơn chỉ là yêu thích tiệm nail đó bạn muốn lưu lại để trải nghiệm làm đẹp.

Thật đơn giản bạn chỉ cần Click vào biểu tượng (Trái tim) bên trên góc tiệm là đã có thể đánh dấu tiệm bạn yêu thích.

Tôi có thể đánh dấu tiệm yêu thích không 1
The Mobile Content is Below This

Sau khi tìm kiếm tiệm nail, Maby sẽ gợi ý cho bạn vô vàn những tiệm nail trên các địa điểm hoặc có dịch vụ bạn đang cần tìm, bạn phân vân giữa các tiệm với nhau hoặc đơn giản hơn chỉ là yêu thích tiệm nail đó bạn muốn lưu lại để trải nghiệm làm đẹp.

Thật đơn giản bạn chỉ cần ấn vào biểu tượng (Trái tim) bên trên góc tiệm là đã có thể đánh dấu tiệm bạn yêu thích.