Docy Child

Hướng dẫn đổi mật khẩu

Trường hợp đăng nhập bằng email, bạn sẽ cần mật khẩu để đăng nhập. Bạn cũng có thể đổi mật khẩu theo ý muốn bằng các thao tác đơn giản.

Trên trang web Maby, vui lòng đăng nhập vào tài khoản Maby bằng email. Sau đó di chuyển đến biểu tượng cá nhân trên thanh công cụ, chọn Chỉnh sửa hồ sơ.

Hướng dẫn đổi mật khẩu 1

Nhấn chọn tab Mật khẩu 

Hướng dẫn đổi mật khẩu 2

Xuất hiện mục Đổi mật khẩu, bạn hãy nhập Mật khẩu hiện tại, nhập và xác nhận Mật khẩu mới. Sau đó, chọn Lưu.

Hướng dẫn đổi mật khẩu 3

Lưu ý:

Mật khẩu đăng nhập Maby của bạn cần:

– Tối thiểu 6 ký tự

– Trong 6 ký tự bao gồm: số, chữ thường và ký tự đặc biệt

Bạn nên bao gồm số và ký tự đặc biệt (ví dụ: @ # $ % ^ & *) vào Mật khẩu đăng nhập để tăng cường bảo mật cho tài khoản Maby.

Trên trang web Maby, vui lòng đăng nhập vào tài khoản Maby bằng email. Sau đó di chuyển đến biểu tượng cá nhân trên thanh công cụ, chọn Chỉnh sửa hồ sơ.