Docy Child

Hướng dẫn hủy hẹn

Khi bạn có việc bận gấp đột xuất, bạn cần hủy hẹn sau khi đã đặt lịch trên Maby để thông báo kịp thời cho chủ tiệm, hãy làm như sau:

 

Bước 1: Tại trang chủ Maby, di chuyển đến biểu tượng cá nhân trên thanh công cụ rồi chọn Lịch hẹn của tôi

Hướng dẫn hủy hẹn 1

Bước 2: Tab Lịch hẹn của tôi hiển thị tất cả lịch đặt hẹn thành công với kèm với trạng thái của buổi hẹn đó. Nếu buổi hẹn có trạng thái “Mới”, là những buổi hẹn bạn vừa đặt. Ấn chọn buổi hẹn “Mới” để xem chi tiết lịch hẹn.

Hướng dẫn hủy hẹn 2

Bước 3: Tại phần chi tiết lịch hẹn sẽ hiển thị thông tin đặt lịch của bạn, khi đã kiểm tra thông tin xong bạn muốn hủy hẹn, hãy nhấn nút Hủy đặt hẹn

Hướng dẫn hủy hẹn 3

Bước 4: Nhập lý do bạn muốn hủy hẹn vào trong ô trống, rồi ấn nút Xác nhận

Hướng dẫn hủy hẹn 4

Bước 5: Chi tiết lịch hẹn sẽ thông báo bạn đã hủy hẹn thành công với trạng thái Đã hủy.

Hướng dẫn hủy hẹn 5
The Mobile Content is Below This

Khi bạn có việc bận gấp, bạn cần hủy hẹn sau khi đã đặt lịch trên Maby để thông báo kịp thời cho chủ tiệm, hãy làm như sau:

Bước 1: Chọn Lịch hẹn của tôi tại thanh công cụ dưới màn hình

Bước 2: Tại mục Sắp tới, nếu buổi hẹn có trạng thái “Mới”, là những buổi hẹn bạn vừa đặt. Ấn chọn buổi hẹn “Mới” để xem chi tiết lịch hẹn.

Bước 3: Tại phần chi tiết lịch hẹn sẽ hiển thị thông tin đặt lịch của bạn, khi đã kiểm tra thông tin bạn muốn hủy hẹn, hãy ấn nút Hủy đặt hẹn

Bước 4: Nhập lý do bạn muốn hủy hẹn vào trong ô trống, rồi ấn nút Xác nhận

Bước 5: Chi tiết lịch hẹn sẽ thông báo bạn đã hủy hẹn thành công với trạng thái Đã hủy