Docy Child

Hướng dẫn liên lạc với tiệm

Ngoài việc đặt lịch hẹn qua Maby, bạn có thể liên lạc với tiệm nail bạn yêu thích nhanh chóng hơn bằng cách xem thông tin của tiệm đó qua bài viết: Hướng dẫn xem thông tin tiệm

Click chọn vào tiệm bạn muốn liên lạc. Sau đó, thông tin về tiệm nail được hiển thị bao gồm: tên tiệm, địa chỉ, số điện thoại. Để liên lạc trực tiếp với tiệm, bạn di chuyển sang bên cạnh thông tin tiệm, hãy ấn nút Gọi Ngay để liên hệ với chủ tiệm.

huong-dan-lien-lac-voi-tiem
The Mobile Content is Below This

Ngoài việc đặt lịch hẹn qua Maby, bạn có thể liên lạc với tiệm nail nhanh chóng hơn bằng cách xem thông tin của tiệm đó qua bài viết: Hướng dẫn xem thông tin tiệm

Chọn vào tiệm bạn muốn liên lạc. Sau đó, thông tin về tiệm nail được hiển thị bao gồm: Tên tiệm, địa chỉ, số điện thoại.

Để liên lạc trực tiếp với tiệm, hãy ấn nút Gọi Ngay để liên hệ với chủ tiệm.