Docy Child

Hướng dẫn xem lịch sử đặt hẹn

Để xem lại các lịch hẹn bạn đã đặt trên Maby, giúp bạn xem được bạn đã bỏ lỡ hẹn, hủy hẹn, đặt lịch hay chưa bạn hãy làm theo cách sau:

Di chuyển đến biểu tượng cá nhân trên trang chủ Maby, chọn Lịch hẹn của tôi

Hướng dẫn xem lịch sử đặt hẹn 1

Tại đây, bạn có thể xem lại lịch sử đặt hẹn. Tab Lịch hẹn của tôi hiển thị tất cả những lịch hẹn đã đặt và nhắc nhở bạn những lịch hẹn sắp tới trong tương lai. Ấn vào từng lịch hẹn để xem chi tiết về lịch đặt hẹn đó.

Hướng dẫn xem lịch sử đặt hẹn 2
The Mobile Content is Below This

Để xem lại các lịch hẹn bạn đã đặt trên Maby, giúp bạn xem được bạn đã bỏ lỡ những cuộc hẹn nào hay đã hủy hẹn, đặt lịch hay chưa, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Lịch hẹn của tôi trên thanh công cụ dưới màn hình

Bước 2: Những lịch hẹn bạn đặt chuẩn bị đến thời gian hẹn sẽ được hiện tại mục Sắp tới và nhắc nhở bạn những lịch hẹn sắp tới trong tương lai.

Bước 3: Vuốt sang bên trái, hoặc chọn mục Lịch hẹn khác sẽ hiển thị tất cả những lịch hẹn đã đặt. Ấn vào từng lịch hẹn để xem chi tiết về lịch đặt hẹn đó.