Docy Child

Tôi có thay đổi được số điện thoại và email không?

Email và số điện thoại là thông tin quan trọng của mỗi tài khoản. Nếu như đã xác thực email thì bạn không thể thay đổi sang email khác. Tương tự như vậy, nếu số điện thoại đã được xác thực bạn cũng không thể thay đổi được.

Trường hợp nếu chưa xác thực, bạn có thể nhập Email hoặc số điện thoại. Để xác thực đầy đủ thông tin tài khoản của bạn, hãy làm như sau:

Vào trang chủ Maby, di chuyển biểu tượng cá nhân trên thanh công cụ, chọn Chỉnh sửa hồ sơ

SDT-va-email-khong-thay-doi-duoc-sau-khi-da-xac-thuc

Ở mục thông tin cá nhân

I. Bạn đăng nhập bằng số điện thoại:

Bước 1: chọn Xác thực email

Email-khong-thay-doi-duoc-sau-khi-da-xac-thuc-1

Bước 2: Nhập email cần xác thực, chọn Tiếp theo

Bước 3: Nhập Mã xác thực  được gửi về Email bạn đã đăng ký, vui lòng kiểm tra hộp thư đến để nhập Mã xác thực. Sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất

Email-khong-thay-doi-duoc-sau-khi-da-xac-thuc-3

II. Bạn đăng nhập bằng email:

Bước 1: chọn Xác thực số điện thoại

Bước 2: Nhập số điện thoạil cần xác thực, chọn Tiếp theo

Bước 3: Xuất hiện ô Mã xác thực, hãy nhập Mã xác thực được gửi đến số điện thoại vừa nhập bằng hình thức tin nhắn SMS. Sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất.

SDT-khong-thay-doi-duoc-sau-khi-da-xac-thuc-3
The Mobile Content is Below This

Email và số điện thoại là thông tin quan trọng của mỗi tài khoản. Nếu như đã xác thực email thì bạn không thể thay đổi sang email khác. Tương tự như vậy, nếu số điện thoại đã được xác thực bạn cũng không thể thay đổi được.

Để xác thực tài khoản Maby bạn hãy làm theo cách sau:

Chọn mục Tài khoản dưới thanh công cụ, ấn Thay đổi thông tin

I. Bạn đăng nhập bằng email:

Tại mục thông tin cá nhân, ấn vào ô trống tại Số điện thoại

Điền số điện thoại và ấn Tiếp theo

Xuất hiện ô Mã xác thực, hãy nhập Mã xác thực được gửi đến SMS số điện thoại của bạn. Sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất.

II. Bạn đăng nhập bằng số điện thoại:

Tại mục thông tin cá nhân, ấn vào ô trống tại phần Email

Nhập email cần xác thực, chọn Tiếp theo

Nhập Mã xác thực được gửi về emailbạn đã đăng ký, vui lòng kiểm tra hộp thư đến để nhập Mã xác thực. Sau đó chọn Xác nhận để hoàn tất