Docy Child

Tôi phải làm gì khi quên mật khẩu?

Quên mật khẩu chỉ được áp dụng đối với trường hợp đăng nhập bằng email, trong trường hợp tài khoản Maby của bạn là email, vui lòng thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Vào phần Đăng nhập Maby, chọn Email, nhập tài khoản email của bạn rồi ấn Tiếp theo

Tôi phải làm gì khi quên mật khẩu 1

Bước 2: Chọn mục Quên mật khẩu

Tôi phải làm gì khi quên mật khẩu 2

Bước 3: Nhập email đăng nhập, Chọn Xác nhận

Tôi phải làm gì khi quên mật khẩu 3

Bước 4: Xuất hiện ô nhập Mã xác thực, lúc này Mã xác thực sẽ được gửi về địa chỉ email đăng nhập bạn. Kiểm tra hộp thư đến trong email của bạn để lấy mã xác thực.

Sau khi lấy được mã xác thực trong hộp thư mail, nhập mã xác thực vào ô trống và chọn Xác nhận 

Tôi phải làm gì khi quên mật khẩu 4

Bước 5: Nhập Mật khẩu mới, chọn Xác nhận

Tôi phải làm gì khi quên mật khẩu 5

Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới để vào tài khoản của bạn trên Maby.

Lưu ý:

Mật khẩu đăng nhập Maby của bạn cần:

– Tối thiểu 6 ký tự
– Trong 6 ký tự bao gồm: số, chữ thường và ký tự đặc biệt

Bạn nên bao gồm số và ký tự đặc biệt (ví dụ: @ # $ % ^ & *) vào Mật khẩu đăng nhập để tăng cường bảo mật cho tài khoản Maby.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ với Nhân viên CSKH Maby và cung cấp các thông tin xác minh cần thiết để được hỗ trợ.