Docy Child

Hướng dẫn checkin

Khi bạn tới tiệm làm đẹp, bạn hoàn toàn có thể được check in lúc đến tiệm. Việc check in này giúp người chủ tiệm nail có thể xác nhận bạn đã đến cuộc hẹn và tiến hành phục vụ. Vậy để check in bạn cần làm theo hướng dẫn dưới đây:

Sau khi đặt lịch hẹn với tiệm nail yêu thích trên Maby thành công, trở về trang chủ Maby Client, nhấn vào biểu tượng thông báo trên thanh công cụ

huong-dan-checkin-1

Maby gửi thông báo về lịch hẹn bắt đầu vào thời gian nào để bạn có thể chuẩn bị và sắp xếp đến buổi hẹn đó.

huong-dan-checkin-2

Bạn nhấn vào thông báo đó, chi tiết lịch hẹn sẽ được hiện thị với trạng thái Mới bên góc phải

Sau khi xem chi tiết lịch hẹn, bạn tới tiệm nail đã đặt hẹn, đến đây chủ tiệm xác nhận được bạn đã đến tiệm và nhấn check in trên Maby Salon. Tiệm xác nhận xong, hệ thống Maby sẽ thông báo tới bạn đã check in thành công.

Nhấn vào thông báo đó, chi tiết lịch hẹn sẽ chuyển sang trạng thái Đã đến

huong-dan-checkin-5

Vậy là bạn đã có thể check in khi đến tiệm thành công !

The Mobile Content is Below This

Khi bạn tới tiệm làm nail, việc check in giúp người chủ tiệm nail có thể xác nhận bạn đã đến cuộc hẹn và tiến hành phục vụ. Vậy để check in bạn cần làm theo hướng dẫn dưới đây:

Sau khi đặt lịch hẹn với tiệm, ấn Thông báo tại thanh công cụ dưới màn hình

Maby gửi thông báo về lịch hẹn bắt đầu vào thời gian nào để bạn có thể chuẩn bị và sắp xếp đến buổi hẹn đó.

Bạn ấn vào thông báo đó, chi tiết lịch hẹn sẽ được hiển thị với trạng thái “Mới

Sau khi xem chi tiết lịch hẹn, bạn tới tiệm nail đã đặt hẹn, đến đây chủ tiệm xác nhận được bạn đã đến tiệm và ấn check in trên Maby Salon. Tiệm xác nhận xong, hệ thống Maby sẽ thông báo tới bạn đã check in thành công.

Nhấn vào thông báo đó, chi tiết lịch hẹn sẽ chuyển sang trạng thái “Đã đến

Vậy là bạn đã có thể check in khi đến tiệm!