Docy Child

Hướng dẫn xem thông tin tiệm

Sau khi chọn được tiệm nail bạn muốn làm đẹp, thông tin về tiệm sẽ được hiển thị, bạn có thể gọi qua Hotline hoặc xem vị trí của tiệm nằm ở đâu

– Để tìm kiếm tiệm nail bạn tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn tìm kiếm tiệm nail trên Maby

Hướng dẫn xem thông tin tiệm 1

Sau đó bạn kéo xuống phía dưới, thông tin về tiệm nail sẽ hiển thị bao gồm: Địa chỉ, số điện thoại, giới thiệu về tiệm, thời gian mở cửa, tiện nghi, sức khỏe và an toàn.

Hướng dẫn xem thông tin tiệm 2

Cuối cùng đó là phần Dịch vụ, đây là tất cả những dịch vụ có trong tiệm đó, bạn chỉ cần xem chọn và đặt hẹn dịch vụ bạn muốn làm đẹp để hoàn thành 

Hướng dẫn xem thông tin tiệm 3
The Mobile Content is Below This

Sau khi tìm kiếm, bạn đã chọn được tiệm nail làm đẹp, thông tin về tiệm sẽ được hiển thị : Tên tiệm, địa chỉ, số điện thoại

– Để tìm kiếm tiệm nail bạn tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn tìm kiếm tiệm nail trên Maby

Dưới thanh thông tin, đầu tiên là Dịch vụ, đây là tất cả những dịch vụ có trong tiệm đó, bạn chỉ cần xem chọn và đặt hẹn dịch vụ bạn muốn làm đẹp để hoàn thành

Chọn hoặc vuốt sang trái là phần Chi tiết giới thiệu về tiệm và những tiện nghi, sức khỏe an toàn dành cho khách hàng

Ấn chọn tiếp theo là phần Liên hệ với tiệm. Tại đây, có giờ làm việc của tiệm, bạn có thể ấn Gọi ngay để đặt hẹn, hoặc ấn Chỉ đường xem vị trí của tiệm nằm ở đâu

Cuối cùng là mục Đánh giá tiệm, hãy xem mức độ chất lượng của tiệm thông qua các đánh giá khách hàng đã làm dịch vụ của tiệm trên Maby