Docy Child

Hướng dẫn đặt lại cuộc hẹn cũ

Bạn có thể đặt lại lịch hẹn làm nail đã bị bỏ lỡ đã được lên lịch trước đó chỉ bằng vài thao tác đơn giản như sau:

Bước 1: Ấn vào biểu tượng hình đại diện cá nhân, chọn Lịch hẹn của tôi

Bước 2: Kéo xuống mục Lịch hẹn khác, chọn lịch hẹn đã bị hủy trước đó

Bước 3: Thông tin lịch hẹn cũ đã được hiển thị, ấn Đặt lại

Chọn Ngày & Giờ (tạo thời gian bạn muốn đặt lịch hẹn) => Tiếp theo

Bước 4: Lịch hẹn cũ đã chọn sẵn những dịch vụ bạn đã đặt, ấn các biểu tượng (Bút chì) để chọn Thợ cho từng dịch vụ

Chọn thợ rồi nhấn Tiếp theo

Lướt kéo xuống để nhập Ghi chú khi bạn muốn yêu cầu về dịch vụ và sau đó nhấn Tiếp theo

Bước cuối cùng, hãy kiểm tra lại cuộc hẹn của bạn và nhấn Đặt hẹn.

Lịch hẹn sẽ chuyển sang trạng thái thông báo Thành công. Như vậy, bạn đã đặt lại cuộc hẹn cũ chuyển sang thành một lịch hẹn mới!

The Mobile Content is Below This

Bạn có thể đặt lại lịch hẹn làm nail trước đó bạn đã bỏ lỡ hoặc bạn muốn đặt lại dịch vụ của tiệm đó chỉ bằng ít thao tác? Bạn hãy làm theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Ấn Lịch hẹn của tôi dưới thanh công cụ màn hình

Bước 2 : chọn mục Lịch hẹn khác, ấn vào lịch hẹn muốn đặt lại

Bước 3: Thông tin lịch hẹn cũ đã được hiển thị, ấn Đặt lại

Bước 4: Chọn Ngày & Giờ (tạo thời gian bạn muốn đặt lịch hẹn) rồi ấn Tiếp theo

Lịch hẹn cũ đã chọn sẵn những dịch vụ bạn đã đặt, ấn các biểu tượng (Bút chì) để chọn Thợ cho từng dịch vụ

Chọn thợ rồi nhấn Tiếp theo

Lướt kéo xuống để nhập Ghi chú khi bạn muốn yêu cầu về dịch vụ và sau đó nhấn Tiếp theo

Bước cuối cùng, hãy kiểm tra lại cuộc hẹn của bạn và nhấn Đặt hẹn

Lịch hẹn sẽ chuyển sang trạng thái thông báo Thành công. Như vậy, bạn đã đặt lại cuộc hẹn cũ chuyển sang thành một lịch hẹn mới!