Docy Child

Hướng dẫn hủy hẹn

Khi khách hàng có việc bận đột xuất muốn hủy hẹn. Để hủy lịch đặt hẹn, bạn hãy làm theo cách dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào Maby for Business, bạn chọn mục Lịch hẹn phía bên trái màn hình.

Hướng dẫn hủy hẹn 1

Bước 2: Tất cả lịch hẹn của khách hàng sẽ được hiển thị cùng với thời gian phía bên dưới, bạn ấn vào lịch hẹn muốn hủy > Hủy đặt hẹn

Hướng dẫn hủy hẹn 2
Hướng dẫn hủy hẹn 3

Bước 3: Trước khi xác nhận hủy hẹn bạn nhập lý do hủy > Xác nhận

Hướng dẫn hủy hẹn 4

Lịch hẹn sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy.

Hướng dẫn hủy hẹn 5